PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Assessorament

Comptem amb una experiència de més de 25 anys assessorant els nostres clients en la definició de la millor estratègia de protecció, gestió i defensa dels seus actius de propietat intel·lectual.

Registres

Ajudem els nostres clients a executar l’estratègia de protecció dels seus actius de propietat intel·lectual i, en particular, estem especialitzats en la prestació dels següents serveis:

  • Inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual d’obres literàries, artístiques, científiques i altres creacions susceptibles de protecció com a catàlegs de productes, software, aplicacions informàtiques, etc.
  • Dipòsit davant Notari de continguts susceptibles de protecció com a actiu de propietat intel·lectual.
  • Dipòsit digital de continguts mitjançant plataformes de certificació acreditades.

Contractes

Comptem amb una sòlida experiència en l’elaboració, negociació i anàlisi de tot tipus de contractes relacionats amb obres i actius de propietat intel·lectual, entre altres:

  • Cessió i llicència d’ús de drets d’explotació d’obres, fotografies, dissenys gràfics, dissenys industrials, continguts audiovisuals etc.
  • Contractes d’edició i explotació d’obres literàries.
  • Cessió de drets d’imatge o autorització per a la captació i explotació de la imatge de models i particulars.
  • Contractes de representació amb agències de models.
  • Contracte de prestació de serveis de màrqueting online, disseny i desenvolupament de llocs web, i campanyes publicitàries.
  • Acords transaccionals de resolució extrajudicial de conflictes sobre explotació de drets i pagament de royalties.

Judicial i Arbitratge

La nostra alta especialització ens permet representar als nostres clients en els procediments contenciosos davant els Tribunals de Justícia i/o Arbitrals relacionats amb la defensa del drets de propietat intel·lectual dels nostres clients.

Sens perjudici d’això, abans de la interposició de qualsevol procediment judicial valorem juntament amb els nostres clients la viabilitat dels mateixos o la seva conveniència i, atesos els interessos concrets de cada cas, ens posem a la seva disposició per a iniciar una fase prèvia de negociació amb la part contrària per a arribar a una solució amistosa que garanteixi la satisfacció dels seus interessos, intentant evitar el plet.