CONSULTORÍA CONTABLE Y FISCAL

Comptabilitat d’empreses i autònoms

  • Ens encarreguem del tractament de la documentació comptable i la seva revisió i comptabilització.
  • Elaboramos los presupuestos anuales y realizamos el análisis periódico de las posibles desviaciones detectadas en la contabilidad revisada.
  • Revisem periòdicament els estats comptables dels nostres clients a fi d’avaluar la situació econòmica i financera actual i els assessorem en la presa de decisions per a la millora en la gestió dels seus negocis.

Comptes anuals

Ens encarreguem de la confecció i presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Llibres oficials

Ens ocupem de la confecció i presentació dels llibres oficials de comptabilitat.

Consultoria fiscal i presentació d’impostos

Resolem consultes fiscals i realitzem les actuacions necessàries davant l’administració tributària. Així mateix, ens ocupem de la presentació de tota mena d’impostos que afectin empreses, autònoms i particulars.