CONCURSAL I REESTRUCTURACIONS

Assessorament

Si l’empresa es troba en una situació de crisi econòmica o no pot atendre les obligacions contretes amb tercers (insolvència), et podem ajudar a minimitzar els danys i, en la mesura que sigui possible, donar continuïtat al projecte empresarial.

En els casos en què no és possible continuar amb l’empresa, assessorem en la liquidació ordenada dels actius empresarials perquè es pugui extingir pacíficament la societat, donant prioritat a la venda de la unitat productiva.

Orientem el nostre treball en la cerca del millor resultat per a les persones (administradors, socis i empleats) que conformen l’organització, tractant que la crisi empresarial no afecti el seu futur.

Refinançament

Quan existeixen altres opcions vàlides per a solucionar la situació de crisi empresarial, dissenyem l’estratègia jurídica apropiada per a evitar haver de sol·licitar concurs de creditors.

Per tal d’aconseguir-ho, ens encarreguem de negociar personalment el refinançament dels deutes amb proveïdors comercials, entitats bancàries i administracions públiques. També assessorem sobre com replantejar les relacions laborals per a adaptar-les a la nova realitat de l’empresa.

Ens ocupem de realitzar, entre altres, les següents gestions:

  • Reestructuracions empresarials. Plans de viabilitat.
  • Refinançament de deute comercial, financer o amb administracions públiques.
  • Comunicació de les negociacions amb creditors per a aconseguir un acord de refinançament previ a la sol·licitud de concurs (preconcurs), prevista en l’article 5 bis de la Llei Concursal.

Judicial

En moltes ocasions, sol·licitar concurs no és una opció, sinó una obligació legal que no pot demorar-se molt en el temps per tal d’evitar que els administradors de l’empresa incorrin en responsabilitat.

Quan la crisi empresarial només admet la solució judicial, preparem el necessari per a dur-ho a terme de manera ràpida i amb garanties, amb la condició de solucionar el problema jurídic de manera satisfactòria per als interessos del client.

En particular, oferim els següents serveis:

  • Preparació de la sol·licitud de declaració del deutor en situació de concurs de creditors voluntari o necessari, així com del concurs de declaració i conclusió simultània (exprés) per insuficiència de massa activa.
  • Comunicació de crèdits i representació del creditor durant la substanciació de tot el procediment concursal.
  • Incidents concursals (reivindicació, impugnació i reconeixement de crèdits, accions de rehabilitació, resolució de contractes en interès del concurs, etc.).
  • Preparació, redacció i negociació personalitzada de conveni de creditors.
  • Seguiment de la liquidació ordenada dels actius empresarials en interès del deutor.
  • Assessorament per a l’adquisició dels béns de la liquidació concursal. Especial incidència de la venda/adquisició de la unitat productiva.
  • Representació del deutor/creditor en la peça de qualificació sobre responsabilitat dels administradors derivada del procediment concursal. Concurs culpable o fortuït.