PROPIETAT INDUSTRIAL I COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Assessorament

Comptem amb una experiència de més de 25 anys assessorant els nostres clients en la definició de la millor estratègia de protecció, gestió i defensa dels seus actius de propietat industrial.

Per tal de fer-ho, realitzem, entre altres, els següents serveis:

 • Estudis de registrabilitat de marques, noms comercials, dissenys, models d’utilitat i patents, per a conèixer els riscos de la seva sol·licitud, inclosos els relatius a drets anteriors de tercers i els intrínsecs de l’actiu, i concretar la millor modalitat de de protecció.
 • Estudis sobre possibles infraccions de marques, noms comercials, dissenys, models d’utilitat i patents titularitat dels nostres clients o de tercers.
 • Due diligence i auditories de carteres de Propietat Industrial.

Així mateix, representem i defensem els interessos dels nostres clients en matèria de Dret de la Competència, Dret de la Publicitat, Consum i Noms de Domini.

Serveis de vigilància

 • Informació sobre publicacions de marques, dissenys, models d’utilitat i patents a nivell mundial.
 • Servei de vigilància dels registres de marca dels nostres clients a nivell mundial.
 • Servei de vigilància tecnològica dels sectors de la tècnica corresponents a l’àmbit d’activitat del client.

Registres

Ens encarreguem de tots els tràmits relatius al registre i defensa davant les Oficines de Propietat Industrial de tot el món de: marques, noms comercials, dissenys industrials, models d’utilitat i patents.

Entre altres, prestem els següents serveis:

 • Presentació i tramitació de les sol·licituds de registre davant les oficines de patents i marques corresponents.
 • Redacció de memòries de patents i models d’utilitat (descripció i reivindicacions).
 • Defensa dels registres davant les objeccions dels examinadors.
 • Defensa de les sol·licituds dels nostres clients front a oposicions, observacions i recursos de tercers.
 • Redacció i presentació d’oposicions, observacions i recursos contra les sol·licituds de registre de tercers.
 • Control i seguiment de la tramitació de cada expedient fins al seu complet registre.
 • Renovació dels registres concedits.

Contractes

Comptem amb una sòlida experiència en l’elaboració, negociació i anàlisi de tot tipus de contractes relacionats amb marques, dissenys, models d’utilitat i patents, entre altres:

 • Contractes de compravenda.
 • Acords de coexistència.
 • Cessió i llicència per a regular l’ús en el trànsit econòmic dels actius de propietat industrial.
 • Cessió i llicència d’ús de drets, know-how, etc.
 • Contractes de franquícia i de distribució, etc.

Judicial i Arbitratge

La nostra alta especialització ens permet representar als nostres clients en els procediments contenciosos davant els Tribunals de Justícia i/o Arbitrals, tant en la jurisdicció civil, mercantil i penal, com en la contenciós-administrativa, en matèria d’invencions, signes distintius, creacions de forma, competència deslleial, dret de la competència, dret de la publicitat, drets d’autor i noms de domini.

Així mateix, tramitem les actuacions antipirateria i contra falsificacions a nivell policial, duaner i judicial.

Sens perjudici de l’anterior, abans de la interposició de qualsevol procediment judicial, valorem juntament amb els nostres clients la viabilitat dels mateixos o la seva conveniència i, atesos els interessos concrets de cada cas, ens posem a la seva disposició per a iniciar una fase prèvia de negociació amb la part contrària per a arribar a una solució amistosa que garanteixi la satisfacció dels seus interessos, intentant evitar el plet.