NOVES TECNOLOGIES

Assessorament

Estem especialitzats en l’assessorament i redacció de contractes en l’àmbit de les noves tecnologies, internet i societat de la informació.

En particular, elaborem textos legals per a pàgines web i ecommerce (avís legal, política de privacitat, política de cookies, condicions generals de contractació), així com contractes de cessió i llicències de software, aplicacions informàtiques, pàgines web, etc.

Noms de domini

Amb la finalitat de completar la protecció registral dels drets de propietat Industrial dels nostres clients, fem cerques per a comprovar l’existència de noms de domini de tercers i tramitem el registre de tota mena de dominis, de primer, segon i tercer nivell, tant dels dominis genèrics (.com, .net, .org, .info, etc.), com dels dominis territorials (.eu, .és, .fr, .us, .de, .cat, etc.) i de les noves extensions de domini específiques per a determinats sectors, interessos o ciutats (.tech, .store, .fun, .app, .barcelona, .law, .health, etc.), atenent-nos a la normativa corresponent a cada cas.

També ens ocupem del manteniment de noms de domini i tramitem transferències i cessions d’aquests.

Així mateix, ens encarreguem de la tramitació tant de procediments judicials com extrajudicials de recuperació de dominis davant l’OMPI o altres organismes arbitrals locals, competents en matèria de recuperació de dominis, defensant els interessos dels nostres clients front a registres de domini abusius que infringeixin els seus drets de marca.

Protecció de dades

Assessorem els nostres clients en el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades i, especialment, de les obligacions establertes al Reglament Europeu de Protecció de Dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Per a fer-ho, revisem o elaborem textos legals per a pàgines web, analitzem la política interna de tractaments de dades personals de clients, treballadors, proveïdors, etc. per part de l’empresa i, en cas de ser necessari, realitzem projectes personalitzats per a l’adaptació de l’empresa a la normativa en matèria de protecció de dades.